SMM Holíč s.r.o.
Moyzesova 2
908 51 Holíč
Slovenská republika 
Tel.: 034 660 3081, 658 5085
Fax: 034658 5085

Martinský Jarmok 2018

 

microsoft-word-logo Martinský jarmok 2018 Žiadosť

pdf Martinský jarmok 2018 Organizačný poriadok

pdf Martinský jarmok 2018 Spôsob platby a všeobecné informácie

 

SMM Holíč s.r.o., ul. Moyzesova 2,  908 51   H o l í č

Oznamujeme občanom a firmám v Holíči a širokom okolí, že naša spoločnosť prevádzkuje vylepovaciu službu plagátov a rôzneho propagačného materiálu podľa platného cenníka, 2x do mesiaca, a to vždy k 1. kalendárnemu dňu a 15. kalendárnemu dňu v mesiaci.

Plagáty, alebo propagačný materiál musia byť označené razítkom našej spoločnosti z dôvodu, že sú zaplatené. Pokiaľ nebudú označené naším razítkom, budú občania, alebo firmy pokutované mestskou políciou.

 


pdfVýročná správa SMM Holíč s.r.o. za rok 2015

pdfVýročná správa SMM Holíč s.r.o. za rok 2016

pdfVýročná správa SMM Holíč s.r.o. za rok 2017