flash
SMM Holíč s.r.o.
Moyzesova 2
908 51 Holíč
Slovenská republika 
Tel.: 034 660 3081, 658 5085
Fax: 034658 5085

SMM Holíč s.r.o.,

so sídlom v Holíči , Moyzesova č.2  je obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným zakladateľom je mesto  Holíč. SMM Holíč s.r.o.  má mandát z  roku 2007 od mesta Holíč  spravovať a  prenajímať nebytové  priestory a objekty mesta, technicky zhodnocovať nehnuteľnosti. Zabezpečuje  udržiavanie trávnatých  plôch , čistenie verejných priestranstiev , zimnú údržbu. Prevádzkuje objekty športovej a kultúrnej  činnosti vrátane technického zabezpečenia podujatí v meste Holíč .

 

Tereziánske dni 2019


microsoft-word-logoŽiadosť - Tereziánske dni 2019

pdfČestné vyhlásenie


Martinský Jarmok 2019

 

microsoft-word-logo Žiadosť - Martinský jarmok 2019

pdf Žiadosť - Martinský jarmok 2019

microsoft-word-logo Súhlas na spracovanie osobných údajov

pdf Čestné vyhlásenie

pdf Organizačný poriadok

pdf Spôsob platby a všeobecné informácie

 

SMM Holíč s.r.o., ul. Moyzesova 2,  908 51   H o l í č

Oznamujeme občanom a firmám v Holíči a širokom okolí, že naša spoločnosť prevádzkuje vylepovaciu službu plagátov a rôzneho propagačného materiálu podľa platného cenníka, 2x do mesiaca, a to vždy k 1. kalendárnemu dňu a 15. kalendárnemu dňu v mesiaci.

Plagáty, alebo propagačný materiál musia byť označené razítkom našej spoločnosti z dôvodu, že sú zaplatené. Pokiaľ nebudú označené naším razítkom, budú občania, alebo firmy pokutované mestskou políciou.

 


pdfVýročná správa SMM Holíč s.r.o. za rok 2015

pdfVýročná správa SMM Holíč s.r.o. za rok 2016

pdfVýročná správa SMM Holíč s.r.o. za rok 2017